Open locatie in Google Maps
Het ontwerp op deze twee kasten is gemaakt door leerkracht Ans Oude Nijeweme en kleuters van groep
2 (schooljaar 2021-2022) van de nabijgelegen basisschool De Bongerd. De kinderen hebben met veel
plezier de figuren kleurrijk geschilderd. Zoals bij kinderen van deze leeftijd past. Het is een vrolijk geheel
geworden waardoor de buurt kan genieten van mooie, kleurrijke kasten. Helaas is op dit moment deze
tweede locatie van de Bongerd niet meer in gebruik door de school. De kasten vormen nu echter een
mooie herinnering aan de school en aan de vele kinderen die hier kleur gaven aan de buurt.