Open locatie in Google Maps
Buurtbewoners Ellen Ameloh en Jan Wolbert hebben, a.d.h.v. historische foto’s en verhalen
over de verderop staande boerderij, een ontwerp gemaakt voor deze kast. Deze boerderij,
met z’n oude erfeiken, is al vele eeuwen bekend als ‘Thijsnieder’. ‘Thij’ duidt er waarschijnlijk
op dat hier in de Marke-tijd recht werd gesproken en ‘snieder’ verwijst naar een kleermaker
die er schijnbaar woonde. Daarom de kleermaker-attributen. De weegschaal, symbool voor
rechtspraak, maakt verbinding met de paspop, waardoor een ‘vrouwe Justitia’ ontstaat die de
naam Thijsnieder verbeeldt. In de advent blies Thijsnieders-Jens de midwinterhoorn boven
de Bentheimerstenen put van de boerderij, zoals bleek uit een foto van 1905. De melkbus
verwijst naar de boerderij-functie van erve Thijsnieder. De initialen TS van de boerderijnaam
waren lange tijd gekerfd in een weilandhek. Vroeger was dit Noord-Berghuizen (gem.
Losser). In 1955 werden Noord- en Zuid-Berghuizen toegevoegd aan de gemeente Oldenzaal.
In 1997 werd de Thijsniederweg officieel geopend door hier twee reuzenlinten aan elkaar te
naaien met ’n naaimachine. Het ene lint kwam vanaf de Griekenlandlaan en het andere vanaf
de Hunenveldlaan. Daarmee werd de verbinding tussen de wijken ‘Graven Es’ en “Thij’ tot
uiting gebracht. Deze plek geeft nu een soort van verbinding voor bewoners van de
Thijsniederweg, want ze zetten hier jaarlijks een kerstboom neer en houden hun buurtfeest
op de boerderij.