Open locatie in Google Maps
In samenwerking met Chris Veldhof Kunstenaar hebben we de fietstunnel aan de Oosterikweg, nabij basischolen de Esch en de Linde verfraaid met een kunstwerk. Leerlingen van groep 7 van beide scholen hebben samen een groot graffiti-kunstwerk gemaakt. De leerlingen hebben eerder al in een workshop tekeningen gemaakt als input voor het ontwerp. “Wat zou jij doen t.a.v. zwerfafval als je burgemeester van Oldenzaal zou zijn?”, werd hen gevraagd. Ze kwamen met veel creatieve en futuristische ideeën. De vele ontwerpen werden gebundeld in een mega ontwerp. De grauwe, donkere tunnel heeft een ware metamorfose ondergaan. Natuurlijk verwijst het ontwerp naar een ‘Schoon Oldenzaal”. Schoon in de zin van kunst en schoon in de zin van bewustwording creëren over hoe we duurzamer en inventiever met zwerfafval in onze omgeving om kunnen gaan.