Open locatie in Google Maps
In 2019 zag Schoon Oldenzaal zich voor de opdracht gesteld om 3 afval-inzamel-objecten te plaatsen. Er is toen gekozen om een hattrickbank te doneren aan deze locatie van het Twents Carmel College. Deze school is namelijk al langer actief bezig met diverse projecten rondom zwerfafval. Door het doneren van deze bank hoopt Schoon Oldenzaal dit onderwijs en dit beleid van de school te belonen en te ondersteunen. De belangrijkste reden voor deze donatie was dat we op deze manier jongeren structureel kunnen laten meewerken aan het opruimen van afval , door ze te betrekken bij het leegmaken van de bakken in de afvalbank. Zo ontstaat er hopelijk nog meer verantwoordelijkheid voor hun omgeving en bewustwording omtrent een schone schoolomgeving. Bovendien is het ook een leuk en functioneel gebruiksvoorwerp voor scholieren van deze school.