Open locatie in Google Maps
In 2019 zag Schoon Oldenzaal zich voor de opdracht gesteld om 3 afval-inzamel-objecten te plaatsen. Er is toen gekozen om een hattrickbank te doneren aan ZV de Esch. De motivatie hiervoor is dat een bank waarin je afval kan schoppen heel goed bij een voetbalvereniging past. De belangrijkste reden was dat we op deze manier jongeren structureel kunnen laten meewerken aan het opruimen van afval , door ze te betrekken bij het leegmaken van de bakken in de afvalbank. Zo ontstaat er hopelijk nog meer verantwoordelijkheid voor hun omgeving en bewustwording omtrent een schone omgeving.