Open locatie in Google Maps
Samen met Clara Welhuis- Wiefferink heb ik het zwerfafval probleem voorgelegd aan de leerlingen van 2 groepen 8 van basisschool “de Leemstee” in Zuid-Berghuizen, onze toekomstige ‘leiders en bestuurders’. De wijk waar deze kast staat. Enthousiast en gedreven hebben ze oplossingen gezocht en mooie uitvindingen gedaan. Er zijn concrete machines bedacht die op land en onderwater inzetbaar zijn om zwerfafval op te ruimen. Deze uitvindingen heb ik een plek gegeven in mijn ontwerp om zo tot een verhalend geheel te komen. Ik heb de Stakenbeek die door Zuid Berghuizen stroomt als uitgangspunt genomen, zodat ik de onderwaterwereld in beeld kon brengen. Het typische bankje dat aan de Stakenbeek staat en de witte ganzen die een begrip zijn in deze Oldenzaalse wijk heb ik er nog aan toegevoegd. Een grapje moet ook kunnen en zo heb ik een plastic bad-eendje, die weggejaagd wordt door een eenden-koppel in het ontwerp geschilderd. Zij dulden geen plastic in hun leefomgeving. Ik hoop dat de beelden de kijker kunnen boeien en dat het tot nadenken aan mag zetten om zorg te dragen voor onze kostbare leefomgeving en zuinig te zijn op al het moois dat we in bruikleen hebben.

Ida Schreurs-Heerink
i.s.m. Joost Broeker en Clara Welhuis-Wiefferink