Open locatie in Google Maps
Zwerfafval is een groot probleem. Met eigen ogen ziet iedereen de vervuiling in straten, parken, bermen, pleinen en sloten. Overal liggen plastic zakken, drinkbekers, sigarettenpakjes, glas, bier en frisdrank blikjes. We zijn onze eigen leefomgeving aan het vervuilen.
Met dit ontwerp willen we mensen bewust maken dat deze vorm van vervuiling écht niet kan en dat het dus anders moet. Niet met een wijzende vinger maar met een visuele confrontatie. Het doel van onze boodschap is dan ook geworden: ‘Zwerfafval terugdringen; dat begint bij jou en mij…’
Initiatiefnemer Robert Oude Alink, kunstenaar en creatief vormgever, heeft in samenwerking met Stichting ASSortiMENS het idee Schoon Oldenzaal uitgewerkt. Met de groep deelnemers van ASSortiMENS zijn, tijdens wandelingen foto’s gemaakt van zwerfafval. Dit leverde in korte tijd een groot aantal foto’s op die in een digitale collage zijn gezet. In deze collage is onder andere een arm te zien die een drankblikje in de prullenbak gooit. Dus waar het hóórt…

Robert Oude Alink i.s.m. Stichting ASSortiMENS.
Stichting ASSortiMENS is een dagbestedingscentrum in Oldenzaal voor volwassenen met een autisme spectrum stoornis