Open locatie in Google Maps
Met mijn ontwerp voor de kast wil ik benadrukken dat de mens niet alleen de gebruiker is van de (stads)natuur. Ook in de stad zijn er mooie plekken met natuur, klein en groot, waar we zuinig op moeten zijn. Door met aandacht zorg te dragen voor deze stukjes groen kunnen we, ondanks de menselijke drukte in de stad, toch zorgen voor biodiversiteit en mooie plekken voor mens en dier. ‘Mijn kastje’staat op een groen plekje aan de rand van het centrum, omgeven door bomen en een mooie plek voor kinderen en dieren. Het is echter ook een plek die vaak wat vervuild oogt. Ik hoop dat mijn ontwerp bijdraagt aan het besef dat deze plek verschoond mag blijven van afval en ruimte biedt voor diverse planten en dieren.

Sjoerd Horst (1981). Sinds 2015 begonnen met het tekenen met kleurpotloden, autodidact.